Kori bustard (Ardeotis kori) - Andrew and Anastasia Scholtz